1298. évi XLIII. törvénycikk

az egyházak népeinek adómentességéről * 

Megjegyzendő, hogy miképpen a báróknak (megtiltatott), úgy a király vagy az ország előkelői se szedjenek semmiféle adót az egyházak vagy monostorok népeitől; és ha ellenkező történnék, azok, akik ellenkezőt cselekszenek, a kalocsai érsek úr által kivetendő egyházi tilalom alá essenek, a fentebb előadott módon.

(Befejező rész:)

És mivel ezeket az igen üdvös határozatokat, melyek a királyi méltóságnak és az országlakók állapotának nagy hasznára szolgálnak, a fentebb megnevezett tisztelendő atyák és egész Magyarország lakói a király úrnak és a báróknak e törvényes beleegyezésével alkották meg, mint azt a fentiekben kifejtettük (.....) azért, hogy (.....) az engedett (.....) (? szabadságjogok) kellő érvénnyel bírjanak, a főpapok pecsétjeihez hasonlóan a király úr és az ország bárói is, a határozatokat tartalmazó eme oklevélre pecsétjeiket ráerősítették.