1298. évi XLIV. törvénycikk

a tudományvételek. A tudományvételek foganatosításának módja * 

Először meg kell jegyezni, hogy a hatalmaskodás, emberölés, jogsértések, lopás, rablás és más hasonló ügyben végzendő tudományvételekről a főpapok és a bárók úgy határoztak, hogy a király úr akkor minden megyében válasszon ki tizenkét lelkiismeretes és hitelre méltó nemest, akik közül négynek szolgabírónak kell lenni, és ezek a nemesek, miután előbb esküt tettek ..... a megye területén történt vagy előfordult minden hatalmaskodási ügy perében vagy dolgában ..... (a káptalani vagy konverti emberrel együtt) megbízatásuk szerint nyomozva tudakolhassanak, Istent tartván szemük előtt.