1298. évi XLV. törvénycikk

a jelentéstétel módja * 

Azután visszatérve ..... (miután megtudták az ügyben a teljes) igazságot, a király úrtól nekik adott és adományozott pecsét alatt a tudományvétel sorát kötelesek megírni a király úrnak. Az ügy rendes bírájának, miután a tudományvétel eredményét látta, a (mondott) nemesek által megállapított határidőben jogot és igazságot kell szolgáltatnia, anélkül hogy erről ezután még más tudományvétel is történnék.