1298. évi XLVI. törvénycikk

minden pert három határidőben be kell fejezni * 

A fent mondott nemesek azonban a vádlottat, vagy azt, aki ellen panaszt emeltek, csak kétszer idézzék meg, harmadszorra pedig kiáltsák ki, és így minden pert, amely az említett ügyekben indult vagy kezdődött, a harmadik határidőre be kell fejezni, minden halogatás mellőzésével.