1298. évi XLVII. törvénycikk

a bűnpereket a rendes bíráknak az illetékes megye levéltárában kell elhelyezniök * 

A bűnügyekben a királyi kúriában a nádor úr, vagy az országbíró, vagy más rendes bíró által ítélendő perek iratait a mondott tizenkét esküdt nemes előtt az alispán székén le kell tenni.