1298. évi XLVIII. törvénycikk

az eskütétel díja * 

Akárhány személlyel letett esküért se szedhessenek többet a fent említett esküdtek, mint negyven ..... (dénárt).