1298. évi XLIX. törvénycikk

a bírák az elítélt birtokait ne éljék fel, hanem csak az elmarasztalás mértékéig foganatosítsanak ellenük végrehajtást * 

Ezenkívül meg kell jegyezni, hogy ha valaki nemest vagy bármilyen más rendű és rangú embert hatalmaskodás, patvarkodás, hamis oklevelek felmutatása vagy más ügyben bírói bírság sújt, akkor az ilyenek birtokait a bírák, vagy embereik ne prédálják fel, hanem az elítélt birtokrészét a bíró és a (perbeli) ellenfél javára az említett esküdtek egyikének jelenlétében el kell foglalni, ezek pedig addig tartsák birtokukban feldúlás nélkül, amíg a mondott rendes bírónak és az ellenfélnek az elmarasztalt eleget nem tett - a bárók határozata szerint.