1298. évi LII. törvénycikk

a véletlen emberölés büntetése * 

Ha valakit véletlenül ölnek meg, akkor gyilkosának a király megkegyelmezhet, de mégis oly módon, hogy a bárók határozata szerint a megölt ember rokonai elégtételt kapjanak. Ha nem tudna vagy nem akarna elégtételt adni, a kegyelem semmiben se használhasson neki.