1298. évi LIV. törvénycikk

saját rokona gyilkosának része a meggyilkolt személy örököseire száll * 

Ha valaki édestestvérét vagy unokatestvérét, vagy nemzetségbeli vagy osztályos atyjafiát öli meg, akkor a gyilkos, vagyis az embert ölő birtokrésze, amely már reá szállt vagy reá szállana, örökre a megölt személy örököseire vagy utódaira háramoljék.