1298. évi LV. törvénycikk

azok büntetése, akik a nemesek javait a mezőn vagy a falun kívül elveszik * 

Ha egy nemes egy másik nemes javait a mezőn vagy a falun kívül hatalmaskodva elragadja, és ennek címén hatalmaskodásban elmarasztalják, akkor az ilyen vétkes az elrabolt javakat tízszer, vagyis tízszeresen meghaladó értékben köteles fizetni.