1298. évi LVI. törvénycikk

hogyan osszák meg ezt a bírságot az ellenfél és a bíró közt?  * 

Ebből először térítsék meg a sértettnek az elvett dolgok értékét, s csak a maradékot osszák két igaz egyenlő részre a bíró és a sértett közt, ez az igazságos fél rész pedig hasonlóképpen teljesen a sértetté legyen. A másik felet, ti. a bíróét, osszák három részre, ezek harmada az esküdteké legyen, a fele rész kétharmada a rendes bírónak jusson.