1298. évi LVII. törvénycikk

a bűnöst, ha az erőszakoskodási ügyben a megítélt büntetést nem képes megfizetni, vessék fogságra, és megfelelő büntetéssel lakoljon * 

Ha pedig nem lenne a mondottaknak megfelelő vagyona, akkor a bűnöst fogságra kell vetni, és az előbb írtak miatt a bárók határozata szerint váltsa meg magát.