1298. évi LIX. törvénycikk

azok büntetése, akik nem fizetik meg a kamara hasznát * 

Továbbá, ha bárki nemesnek nem volna gondja arra, hogy az ország régtől bevált szokása szerint a kamara hasznát, kirovása után a megfelelő, számára megadott időpontban megfizesse, akkor az ilyen ember vagy emberek birtokait vagy birtokrészeit, amelyek után az említett fizetést kevéssé (szabályosan) teljesítették, egy vagy két főpap jelenlétében a királyi kamarák ispánja foglalja le mindaddig, ameddig a mondott kamara haszna említett megfizetése a három esküdt bírságáéval együtt teljességgel meg nem történik, a birtokot pedig a kamara ispánja anélkül, hogy feldúlnák, addig az ideig magánál tarthassa, behajtva igazságos jövedelmeit.