1298. évi LXI. törvénycikk

továbbá birtokok peres úton való megszerzésének ügyében az alább leírt módon kell eljárni. A felperes a jogpert három eljárás során köteles folytatni * 

Továbbá, ha valaki birtokot vagy birtokokat, vagy birtokrészeket akar peres úton szerezni, akkor a birtokot három alkalommal vissza kell követelnie.