1298. évi LXII. törvénycikk

a per határidejét bírói döntés nélkül, a felek puszta megegyezése alapján, elhalasztani nem lehet * 

Korábbi határidőre való idézés címén és a felek akaratából a pert ne halaszthassák el, hanem amikor a felek a bíró előtt megjelentek, az alperes minden halogatás nélkül felelni tartozik.