1298. évi LXIII. törvénycikk

milyen módon és hány határidőt kell engedélyezni az alperesnek oklevelei bemutatására? * 

Az oklevelek bemutatására három határidőt kell megjelölni, de többet nem, egyet tudniillik bírság nélkül, kettőt bírságolással, mindegyiket három-három márkányi bírságolás mellett. Így minden pert egy év leforgása alatt véglegesen be kell fejezni.