1298. évi LXVI. törvénycikk

a javakat mennyiért lehet eladni vagy elzálogosítani, és hogy szükséges a szomszédok és határos birtokosok értesítése * 

Továbbá, ha egy nemes, szükségtől kényszerítve, birtokát, birtokait vagy birtokrészét eladni, elzálogosítani vagy elidegeníteni szándékozik, akkor először és főként testvéreinek, a nemzetségéből valóknak, osztályos atyjafiainak, vagy szomszédainak, vagy a határos birtokosoknak adhatja el úgy, hogy azt a birtokot vagy birtokrészt, amelynek gyümölcse, jövedelmei és hasznai egy évben elérik az egy márkát, tíz márkára, amelynél a két márkát, 20 márkára értékelhetik és így tovább, és ily módon kell megvenni. Az eladást a mondott esküdtek jelenlétében hozzák először a testvérek, nemzetségből való emberek, határos birtokosok vagy szomszédok tudomására, és így, az ő előzetes tudomásukkal igyekezzenek eladni. Ekként rendjén lesz. Egyébként legyen joguk eladni bárki másnak, akinek akarják.