1298. évi LXVIII. törvénycikk

az eladó szavatossággal tartozik * 

Továbbá, ha egy nemes birtokát, birtokait vagy birtokrészét másnak eladta, és őt igazi utódjának rendjén felvállalta, a birtokot pedig a vevőtől valaki per útján követelné, akkor a szavatos és utódai a vevőt és utódait az említett birtokügyben minden módon örökre mentesíteni tartoznak, ahogyan vállalták.