1298. évi LXIX. törvénycikk

a parasztokról és jobbágyokról. A parasztok teljes költözési szabadságnak örvendjenek * 

Továbbá egy nemes bármelyik parasztja vagy jobbágya, ha akarja, miután engedély kapott, és a szokásos igazságos terragiumot megfizette, ura birtokáról más nemes birtokára vagy máshová, ahova jónak látja, ott-tartózkodás végett minden javaival szabadon átköltözhet.