1298. évi LXXIV. törvénycikk

a férfiág megszakadása miatt a kincstárra szálló javakból az elhunyt leányának vagy nőtestvérének a leánynegyedet ugyanott kell kihasítani * 

Továbbá, ha egy nemes fiörökös nélkül hal meg, akinek birtokai így jog szerint királyi kézre fognak háramlani, akkor az elhunyt leányát vagy nőtestvérét leánynegyed címén illető jogot a leányok és nőtestvérek részére örökös birtoklásra a birtokkal egy helyen, egy tagban kell kiadni.