1298. évi LXXV. törvénycikk

a hiteleshelyi kiküldöttek napidíja peres ügyekben * 

Továbbá, ha káptalani vagy konventi embereket küldenek ki egy birtokon határjárásra, visszafoglalás, becslés, iktatás vagy más perbeli eljárás tartására királyi parancsra, vagy a nádor, az országbíró vagy valamelyik másik rendes bíró bírói végzése szerint, akkor a káptalan vagy konvent emberei vagyis bizonyságai, saját lovukon járván el és közlekedvén, kiutazásuk napjától visszaérkezésük és hazatérésük napjáig minden napra huszonnégy dénárt kapjanak.

Ha pedig ezek az emberek vagyis bizonyságok, a felkérő felek lován szállnak ki, akkor a felektől naponta ne szedjenek többet tizenkét dénárnál, ez esetben azonban mindenkor a fél költségén szállván ki.