1298. évi LXXVI. törvénycikk

az erről szóló oklevelek díja * 

Az említett eljárásokról kibocsájtandó oklevelek kiállításáért a (hiteleshelyi) jegyzővel együtt száz dénárt lehessen kérni és nem többet, a birtokvisszafoglalást illető és más oklevelek kivételével. Ezekért, ahogyan eddig is, tizenkét dénárt szedtek, így ennyit hajtsanak be a jövőben is.