1298. évi LXXVII. törvénycikk

a királyi kancellária díjainak szabályozása: mennyi jár az ünnepélyes oklevelekért * 

Továbbá a király úr kancellárjainak a birtokadományok ügyében ünnepélyes vagy nyílt formában kiállítandó okleveleknél az oklevél kiváltásáért az alábbi díjszabást kell betartaniuk:

hogy a birtokadományozást és bármiféle szabadságokat megörökítő oklevélért az oklevél írójával együtt két márkát, minden oklevél megerősítésért - egy ünnepélyes oklevél megerősítő kibocsájtása után - a kancellár mindig egy márkát, írnoka pedig száz dénárt (kapjon).