1298. évi LXXVIII. törvénycikk

mennyi jár a kegyelemlevélért * 

Azért az oklevélért, amellyel a királyi felség bárkinek hatalmaskodás, patvarkodás, lopás, rablás, hamis oklevelek felmutatása vagy egyéb, fővesztéssel járó ügyeben kegyelmet ad, (a kancellár) az írnokkal egy márkát követelhessen.