1351. évi I. törvénycikk

hogy a per függőben léte alatt az egyházi férfiak a nemesek ellen egyházi fenyitékekkel fel nem léphetnek

Hogyha a főpapok vagy egyházi férfiak valamely ügyben országunk nemesei ellenében országunk valamely birája előtt föllépnek és velük perben állanak: akkor a perbe vitt ügy miatt, a per függőben léte alatt őket a királyi felség hire és tudta nélkül sem egyházi tilalommal nem sujthatják, sem pedig (a mint ezt eddiglen gyakorolni szokták) ellenök egyházi átkot kimondó itéletet közzé nem tehetnek.

1. § És ha azokat az egyházi férfiakat vagy főpapokat, a törvény utjának a megtartásával az ország valamely birája előtt törvényesen elmarasztalják, akkor legott ugyanabba a büntetésbe essenek, a milyennel ellenfeleiket akarták sujtani.