1351. évi II. törvénycikk

hogy a főesperesek a meggyilkolt ember eltemetéseért semmit se követeljenek

Továbbá a főesperesek az olyan emberek eltemetéseért, a kiket valaki meggyilkolt, a mint ezt szokásból gyakorlatba vették, semmi márkát se követelhessenek.