1351. évi V. törvénycikk

azokról, kik a kamaranyereség fizetésétől fel vannak mentve

A saját birtokaikon lakó gazdatiszteket és cselédeket, és a szolgákat a kamaranyereség kivetői meg ne róhassák s rajtuk kamaranyereséget föl ne vehessenek.

1. § És általában szólva három garasnál többet se el ne fogadhassanak, se ki ne csikarhassanak.