1351. évi XIV. törvénycikk

hogy adományozott birtokok tárgyában folyó peres ügybe a király nevét bele ne keverjék

Ha pedig birtokot vagy birtokokat adományoztunk valakinek, ez a neki adományozott birtokot vagy birtokokat foglalja el a maga részére, és a mondott birtokba való iktatáskor jelentkező ellenmondókkal ne a mi nevünkben, hanem az ő saját nevében perlekedjék.

1. § Ugy, hogy abba a peres ügybe a mi nevünket bele ne elegyitsék.

2. § És az ilyen ügyek végrehajtására tőlünk megbizó levelet se kaphassanak vagy nyerhessenek.