1351. évi XIX. törvénycikk

hogy a fiú apja vétkeiért ne bünhődjék

Továbbá az atya vétkeiért, a fiunak sem személyében, sem birtokaiban vagy vagyonában kárt ne tegyenek, vagy el ne marasztalják.