1351. évi XXIII. törvénycikk

hogy tanuvallatások másképen nem történhetnek, hanemha a nemesek egybegyüjtésével

Hogy tanuvallatások más módon nem történhetnek, hanem csak a király, a nádor, vagy az udvarbiró levelei utján.

1. § És annak a megyének vagy kerületnek a nemeseit egybe kell gyüjteni és ezeknél kell nyilvánosan tudakozódni.