1351. évi XXIV. törvénycikk

hogy békebirságul három márkánál többet nem lehet követelni

Ha a perlekedők akármily jelentékeny vagy fontos ügyben egyezkedni akarnak, a biró őket ebben semmi esetre sem gátolhatja meg.

1. § És tőlük békebirságul három márkánál többet semmi szin alatt se követeljenek.