1351. évi XXV. törvénycikk

hogy a birtok dolgát illető minden pert halasztás nélkül, a harmadik határidőben be kell végezni

A birtok dolgában inditott vagy inditandó mindennemü pert, minden halogatás és halasztás nélkül, a harmadik határidőben be kell fejezni.