1405. évi (I.) I. törvénycikk

hogy a folyó és szilárd testek mértékét az egész országban Budaváros mértékéhez kell alkalmazni

Először is engedve némely alattvalóink kérésének, az alább kijelentett szabadságokat állapitottuk meg:

1. § Hogy a fonttal, mérleggel, öllel való mérés, a bornak, gabonának kimérése, s általában minden megmérhető és mázsálható dolognak kimérése is megmázsálása minden városban, a mezővárosokban, várakban, falvakban úgy a mieinkben, mint bárki máséban, s egyáltalán országunk határain belöl mindenütt Budavárosunk mértéke szerint történjék.

2. § Kivévén a dézsmamértéket és hegyadót (köznyelven hegyvám, németül: Bergrecht), valamint a papok és egyházi férfiak haszonvételeit, béreit, telkeit és jövedelmeit, melyekre nézve rendeljük, hogy a maguk állapotában és minőségében, mennyiségében és értékében maradjanak meg.

3. § Ha pedig valaki ezzel ellenkezően merne cselekedni, az a megmázsált vagy kimért dolognak elvesztésével fog bünhődni egy résznek a kimeréseért vagy lemázsálásért a kimérésre vagy kimázsálásra szánt dolgot egészen elvesztvén.