1405. évi (I.) II. törvénycikk

milyen módon szabad az idegen kereskedőknek az országon belül posztót árulni

Elrendeltük azonkivül, hogy idegen kereskedőknek bármely városban posztót levágni és rőfönkint eladni, sőt egyszerre hat végnél kevesebbet eladni semmikor, még vasárnapokon se legyen szabad; ha ugyan azoknak a kereskedőknek van hat, vagy ennél több darab posztójuk.

1. § Ha pedig hatnál kevesebbjük van, álljon jogukban és szabadságukban azokat egészben eladni vagy elcserélni.

2. § Hogyha másként mernének cselekedni, minden vég posztót, melyet jelen rendelet ellenére eladtak, elidegenitettek vagy elcseréltek, valamint az azokért netalán fizetett pénzt is el kell tőlük venni.