1405. évi (I.) III. törvénycikk

a nyilvános jegyzők két világi egyén között folyó perben a világi biróság előtt ne ügyvédkedjenek

Elhatároztuk ezenfelül, hogy két világi fél között fenforgó perekben semmi nyilvánosjegyző se merjen akár egyházi, akár világi biró előtt megbizottként vagy ügyvédként szerepelni, hanem csak a szentszéken vagy a szentszéki helyettesek curiáiban legyen helye.

1. § És ellenük tanuvallatásokat se nemesek, se egyházi férfiak ne eszközölhessenek.