1405. évi (I.) VII. törvénycikk

senkit sem lehet letartóztatni, mielőtt birája elé idézték volna

Elhatároztuk és rendeltük azonfelül, hogy bármely rendü és sorsu személynek vagy embernek adóssága, büne, vétke vagy gonosztette alkalmából a főpapok, bárók, előkelők, nemesek vagy bármely más rangu, rendü, állapotu és sorsu országlakosaink és alattvalóink közül senki se merje vagy kisértse meg azt a várost, mezővárost vagy falut, a hol az ilyen adós, bünös vétkes vagy gonosztevő tartózkodni szokott, vagy a polgárokat, városiakat avagy falusiakat letartóztatni, elfogni vagy bármi módon háborgatni.

1. § Hanem a kinek az ilyen ellenében valami keresete van, az az ő rendes birája előtt foganatositsa azt, a mint ez ilyen esetekben országunk törvénye szerint az elmult időkben is történni szokott, ugy hogy az ártatlanok a bünösökért ne lakoljanak.