1405. évi (I.) IX. törvénycikk

a kilenczedet és tizedet a hiteles helynél letétbe helyezett pénzből az elmarasztalt vagy az a fél tartozik megfizetni, a ki a letétre okot szolgáltatott

Elrendeltük azt is, hogy mindazokban az ügyekben és perekben melyekben bármely pernek birái a pernyertes féltől kilenczedet és tizedet szoktak kapni, ezt a per biráinak nem a pernyertes féltől, hanem attól kell követelniök és behajtaniok, a kit abban a perben elmarasztalnak.

1. § Mert nem méltányos, hogy az igaztalanokért az igaz bünhődjék és károsodjék vagyonában.