1405. évi (I.) XII. törvénycikk

a szabad városoktól a tárnokmesterhez, s innen, ha szükséges, a király személyes jelenléte elibe történik a feljebbezés

Ezenfelül, ha azoknak a városoknak a polgárai, melyeket ujonnan létesitettünk és a melyeket más városok szabadságaival láttunk el, biráik és esküdteik itéletében és határozatában megnyugodni nem akarnának, megannyian ahhoz a városhoz, a melynek szabadságával élnek, vagy tárnokmesterünkhöz feljebbezhetnek.

1. § Ugy azonban, hogy miután a tárnokmesterhez fordultak, a birákhoz és esküdtekhez többé vissza ne térhessenek, és más valakihez se feljebbezhessenek semmiképen, kivévén, ha szükséges volna, a mi személyes jelenlétünkhöz.