1405. évi (II.) I. törvénycikk

hogy az átkelő urak és katonák erőszakos kárt egy országlakosnak se okozzanak

Határozatot hoztunk és hozattunk ilyen móddal és renddel: hogy a főpapok, bárók, nemesek és bármilyen más rendü, rangu és állásu emberek, a mikor katonák minőségében járnak kelnek országunkban, vagy a mikor valamely dolgukban vagy perükben felségünkhöz avagy ő vele, vagy egyébként is bárhol s országunk bármely vidékén jönnek-mennek, hü országlakosainkat a törvény utján kivül Istennek és az ő igazságának ellenére semmi szin alatt se merjék megkárositani, fosztogatni, bántani, sérteni.

1. § És ha valaki e határozataink ellenére valamelyes gonosztettet követne el és ez iránt valaki Felségünkhöz avagy más rendes biróhoz panaszt terjesztene be, s az ilyen panaszos panaszának valódiságát nyilvánvaló bizonyitékkal beigazolhatná, akkor az emlitett hatalmaskodások elkövetői legott a hatalmaskodás tényén maradjanak.

2. § Mi pedig és a rendes biró a sértett és káros embereknek haladéktalanul, rövid uton birói széken kivül és a perlekedés és a rendes birói eljárás mellőzésével fogunk elégtételt adni és adatni.