1405. évi (II.) III. törvénycikk

hogy a tagcsonkitás tilos kivéve azokat, kiknek a király erre hatalmat adott

Ezenkivül egyáltalán semmiféle biró vagy igazságszolgáltató vagy országunk bármely más elökelője se merje akármiféle népeinknek és országlakosainknak tagjait megcsonkitani vagy elmetszeni, s ezt tenni jogukban ne álljon.

1. § Kivéve egyedül azokat, a kiknek erre annak rende szerint királyi hatalmunkat adtuk.

2. § Az ellenkezőleg cselekvők, legott az emlitett hatalmaskodás tényének büntetésébe esvén.