1405. évi (II.) IV. törvénycikkek

hogy a hatalmasoknak nem szabad az alábbvalókon erőszakoskodni

Elrendeltük azt is, hogy a főpapok, országunk nádora, országbiránk, tárnokmesterünk és a többi bárók, valamint a vármegyei ispánok és általában országunk bármely birái és igazságszolgáltatói, az egyháziak és világiak, az előkelők és nemesek, a várnagyok és városiak, országunk egész területén bármely rendü és állásu hü országlakosainkat ne fosztogassák, dolgaikat el ne rabolják és javaikat el ne vegyék, vérüket ne ontsák és ellenük semminemü hatalmaskodásokat ne merjenek cselekedni, elkövetni vagy véghezvinni.