1405. évi (II.) V. törvénycikk

hogy saját helységeiben és jószágaiban senki se foglaljon; hanem a szükséges foglalások, régi szokás szerint idegen jószágban történhetnek

Nem kevésbé elrendeltük, hogy várnagyjaink és királyi tiszteink a mi saját birtokainkon, határainkon és területeinken, valamint királyi biráink és esküdt polgáraink, a maguk körében: továbbá a főpapok, bárók és nemesek meg egyéb rangu birtokos emberek saját birtokaikon hű lakosaink vagy népeink dolgait, vagyonát, bármely keresett szin alatt vagy bármi okból semmiképen se merjék lefoglaltatni vagy letiltatni, hanem csak mások birtokain vagy közhelyen, a mint ezt országunk szokása megköveteli.

1. § És meghagyjuk, hogy mindazok, kik (a mit nem hiszünk) ez ellen a decretumunk ellen mernének cselekedni, hatalmaskodás tényén maradjanak.