1405. évi (II.) VIII. törvénycikk

külföldi sókra vonatkozó tilalom

Azonközben jelen decretumunkkal nem meggondolatlanul, hanem megfontolt szándékkal komolyan eltökéltük annak a megállapitását:

1. § Hogy külföldi vagyis más országokból való sókat eladás végett vagy bármely más okból, ebbe az országba senki, tudniillik se bennlakó, se külföldi, se kereskedő vagy kalmár, semmiképen se merjen vagy próbáljon behozni, vagy használni, avagy azokkal országunk akármely részeiben járni-kelni.

2. § Mert ha valaki bárhol és bárkinek a birtokain ilyen eladott vagy eladandó, megvásárolt, vagy megvásárolandó külföldi sókat találna; parancsoljuk, hogy ama birtokoknak a földesura, a melyekben az előbb mondottak szerint az emlitett sókat megkapták, köteles legyen ezeket eladóiktól és megvásárlóiktól, vagy cserére bocsátóiktól elvenni.

3. § Vagy ha netalán kedvezésből, vagy azért, mert megvesztegették, vagy megfizették, a mondott sókat elvenni vonakodnék, akkor hasonlóképen elrendeljük, hogy ugy vidéki, mint megyei ispánjainknak kötelességük leszen, a nemeseknek efféle birtokait, melyekben, mint előrebocsátottuk, az emlitett sókat megtalálták, a mi felségünk részére elfoglalni.