1405. évi (II.) IX. törvénycikk

hogy a levelesitett embereket vagy felségsértőket, hűtlenség vétkének büntetése alatt, senki se merje befogadni

Ezenfelül összes hü országlakosainknak határozatképen meghagyjuk:

1. § Hogy ennekutána és jövőre a hozzánk hűteleneket vagy levelesitetteket, vagy akármely más becstelenséggel, hütlenséggel és bünténynyel vagy pedig az aggályosság szégyenfoltjával bemocskolt és beszennyezett embereket hiveink közül, minden kivétel nélkül, senki se merje többé bármikor és bármiképen nyiltan vagy titkon, nyilvánosan vagy mindenek láttára, egyenesen vagy másnak közbenjárására magához befogadni, eltartani vagy valami kedvezményben, segélyben és vendégszeretetben részesiteni vagy azzal elhalmozni.

2. § Mert az ez ellen cselekvőket legott irgalmatlanul ugyanazon büntetéssel kell illetni és sujtani, a milyent az ilyen hütleneink, levelesitettek, vagy más büntettel megbélyegzettek lennének kénytelenek elszenvedni.