1405. évi (II.) XIV. törvénycikk

hogy a jobbágyok szabadon költözhetnek

Ezenkivül elrendeltük és megállapitottuk s statutum erejére emeltük azt, hogy ezután jövőre jelen levelünk erejénél fogva, a mi királyi polgáraink, jövevényeink vagy jobbágyaink a mi városainkból, birtokainkból, mezővárosainkból és szabad községeinkből, valamint váraink területéről az egyházak, nemesek meg másrendü emberek birtokaira és megforditva az egyházuk és nemesek meg egyéb rendü emberek jobbágyai a mi előbb nevezett városainkba, mezővárosainkba, birtokainkba, váraink területére és egyáltalán a szabad sorsu emberek megannyian az egyházak birtokairól a nemesekéire és a nemesek birtokairól az egyházak birtokaira, szabadságolás és a törvényes földbérnek és egyéb tartozásaiknak megfizetése és kiegyenlitése után az egymást örökre követő minden időkben teljesen szabadon és biztonságban átköltözködhetnek és ott letelepedhetnek.

1. § A jelen levelünkben világosan kifejezett ama mérséklő korlátozással, hogy ha bármely jobbágynak az ura a maga birságait, melyekben jobbágya valamikor el lett marasztatva, egy hónap tartamán belül rajta föl nem hajtotta, akkor a mondott egy hónap elteltével az ilyen birságokat már föl nem veheti és azt a jobbágyot vissza nem tarthatja, hanem ez a jobbágy az érintett módon, károsodás és sérelem nélkül oda letelepedhetik, a hova neki inkább tetszik.