1405. évi (II.) XV. törvénycikk

hogy a földesur a bért is, melyet a jobbágynak a részére kijelölt egy hónap alatt kell megfizetnie, tizenöt nap alatt szedje be, a melyeknek elteltével azt a költözni akarótól többé nem követelheti

Ezenkivül ha akárki, vagy akármely jobbágynak az ura a maga jobbágyát valamely rovatal vagy adózás alá vetette, melynek fizetésére neki egy hónapi határidőt engedett és azt az adót ez egy hónapi határidő elteltével tizenöt nap alatt rajta felvenni elmulasztotta volna:

1. § Akkor ne álljon szabadságában és jogában a kitüzött határidőben be nem szedett adót ama tizenöt nap elteltével jobbágyán felvenni és e jobbágyot visszatartani.

2. § Hanem ez a fentebb világosan megnevezett jobbágy békében és nyugodtan elmehet a hova akar és szabadon letelepedhetik.