1411. évi I. törvénycikk

az adókirovók a biráktól a nyugtákért két dénárnál többet ne vegyenek

Hogy mondott kamaranyereségünk kirovói és behajtói a tőlük kirótt pénzek beszolgáltatása és befizetése alkalmával az azokat beszolgáltató vagy befizető falusbirótól a nyugtatólevelek váltságdija fejében többet semmit, sem egy pint bort, vagy annak az árát, sem mást bármit nem vehetnek és ne is vegyenek, mint az akkoriban forgalomban levő két dénárt (miképen ez az igen dicső fejedelemnek, Lajos Urnak, ugyancsak Magyarország királyának, a mi apánknak és apósunknak idejében szokásban volt).