1411. évi II. törvénycikk

hogy a nagyobb kapuk után harmincz dénárt, a kisebbek után tizenötöt kell kiróni

Elrendeltük továbbá, hogy az adókirovók az efféle kirovásukban egy egész kapura, a melyen szekér járhat ki és be, még ha egynél több is laknék ugyanazon a telken, harmincz uj dénárt, egy szárnyas ajtóra vagyis kis portára, köznyelven verőczére nem többet, mint tizenöt dénárt, vagyis annyit vethetnek ki, mint egy fél kapura: a hol pedig azt látják, hogy a jobbágynak a telek elül fekvő részében kis kapuja vagy ajtaja, hátulsó részében pedig nagy kapuja van, az ilyen telekre hasonlóképen annyit kötelesek kivetni, mint egy kapura.