1411. évi III. törvénycikk

hogy a földesurak cselédeit nem kell adóval megróni

Továbbá megállapitottuk, hogy előbb emlitett királyi kamaranyereségünk imént nevezett kirovóinak, az ilyen kirovás alkalmával a gazdatiszteket és napszámosokat, valamint az olyan cselédeket, kiket uraik udvarukon látnak el élelemmel és ruházattal, ha ezt uraik csupán emberségükre, az urak távollétében pedig majorosaik és tisztjeik eskü alatt merik állitani, hogy ez ugy van, nem kell megróni.