1411. évi IV. törvénycikk

hogy az adóhátralékokat az ispánok és alispánok hajtsák be

Határoztuk továbbá, hogy az előbb emlitett királyi kamaranyereségünk fizetési határidejének elteltével azt, a mi abból fizetetlen maradt, királyi kamaránk nyereségének az ispánja, vagy az ő tisztjei, vagy az adóbehajtók semmi szin alatt se merjék saját hatalmukkal beszedni, kicsikarni vagy azért zálogot venni.

1. § Hacsak nem ama megye ispánjának és szolgabiráinak segitségével, a melyben kamaránk emlitett nyeresége felhajtásra kerül.